วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรม "วันคริสตสมภพ"

 

วันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมอำลา ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. 2

19 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันผู้ปกครอง

 

วันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมอำลา ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวช. 3 ขึ้น

 

ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตซอล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง กับรางวัล "ชนะเลิศ"