วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563

19 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันผู้ปกครอง

 

วันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมอำลา ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวช. 3 ขึ้น