อบรมโครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัย "ลดอุบัติเหตุจราจร"

 

17 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมปวส. ได้มีการเปิดกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น

 

วันที่ 28 พ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง นำโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ รำพรรณ์

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น

 

วันที่ 24 พ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งได้มีพิธีมิสซาระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ขึ้น โอกาสเปิดปีการศึกษา