17 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมปวส. ได้มีการเปิดกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น

 

วันที่ 28 พ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง นำโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ รำพรรณ์

 

วันที่ 22 พ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งนำโดยบาทหลวง ภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น

 

วันที่ 24 พ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งได้มีพิธีมิสซาระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ขึ้น โอกาสเปิดปีการศึกษา

 

วันที่ 11 พ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562