วันที่ 26 ก.ค. 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

 

วันที่ 12 ก.ค. 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา ณวัดหนองปลาดุก

 

เช้าและบ่ายวันที่ 26 มิถุนายน ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหาร

 

วันที่ 12 ก.ค. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเหล่าจิตอาสานักศึกษาวิชาทหาร

 

ขอแสดงความยินดีนักฟุตซอล(ชาย) คว้าอันดับ 3 กีฬานักเรียนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

 

วันที่ 121-22 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม