วันที่ 31 มกราคม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู เพื่อแสดงขอบคุณ ความกตัญญูรู้คุณ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคล้ายวันเกิดของคุณพ่อแอนโทนี่ เรสเตลลี่ คุณพ่ออธิการของเรา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

 

วันที่ 10 มกราคม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ร่วมกับศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรีได้ทำการทดสอบวิชาคำสอน

 

วันที่ 23-24 ธันวาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นเพื่อให้นักเรียนในแต่ละสาขาวิชา