วันที่ 23-24 ธันวาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นเพื่อให้นักเรียนในแต่ละสาขาวิชา

 

ตัวแทน นักเรียน และ นักศึกษา ร่วมด้วย ครู ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ไปศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คุณพ่อยอห์น บอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล ศิษย์เก่าดอนบอสโก บ้านโป่ง รุ่น 22

 

วันที่ 9 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรม "วันผู้ปกครอง" ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร

 

วันที่ 11 ตุลาคม 62 วิทยาลัยของเรา ได้ต้อนรับ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลาย จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา

 

โอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อบอสโก 16 ส.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง