วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 19:00 น. คณะผู้ใหญ่หมู่คณะบ้านดอนบอสโก ร่วมกับซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู และนักเรียนประจำ ได้จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สมโภชคุณพ่อบอสโก

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 19:00 น. คณะผู้ใหญ่หมู่คณะบ้านดอนบอสโก ร่วมกับซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู และนักเรียนประจำ ได้จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สมโภชคุณพ่อบอสโก โอกาสฉลองวัดน้อยของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสงฆ์ซาเลเซียนจากหมู่คณะบ้านนาซาเรท และบ้านสารสิทธิ์ รวมทั้งบรรดาเณรนาซาเรท ที่ช่วยสร้างบรรยากาศศรัทธา และความสง่าในพิธีกรรม ด้วยการขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นอกนั้นมีสัตบุรุษที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมด้วยอย่างเรียบง่าย และเป็นกันเอง