วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระดับ ปวส. ขึ้น โดยมีบาทหลวง ภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน กิจกรรม นี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีแก่กันและกัน และเสริมสร้างสุขภาพ โดยจะมีการแข่งขันทุกวันจันทร์ ในคาบกิจกรรมเวลา 18.00 น.