กิจกรรม ระลึกถึงคุณพ่อบอสโก

กิจกรรม "ระลึกถึงคุณพ่อบอสโก" ประจำเดือน นักเรียนทุกชั้นปีร่วมร้องเพลงและฟังเรื่องราวประวัติของคุณพ่อบอสโก และฟังข้อคิดดีดีจากคณะผู้ใหญ่