วันที่ 11 พ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ขึ้นเพื่อที่จะให้นักเรีบนและผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับ ระเบียบต่างๆ แนวทางการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การพบปะกับครูประจำชั้น รวมทั้งแนวทางการพัฒนาของวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้มีฝีมือและทักษะมากขึ้น โดยการร่วมกันทั้งจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นักเรียนคณะผู้บริหาร รวมทั้งคณะผู้ใหญ่ ที่นำโดยบาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ภราดาสารพัน แคเซอ ผู้จัดการ และอีกหลายๆท่านที่มีส่วนร่วม