วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสร้างมิตรภาพด้วยการเล่นกีฬา โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เขต 4 มาเป็นประธานในการเปิดกีฬาสี และก็เป็นอีกปีหนึ่งที่วิทยาลัยได้มีดนตรีเพราะๆจากวงโยธวาทิต ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่มาช่วยบรรเลงเพลงในพิธีเปิดในครั้งนี้