วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรม "วันคริสตสมภพ"

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรม "วันคริสตสมภพ" โอกาสรับเสด็จพระกุมารน้อยเยซูลงมาบังเกิด โดย บาทหลวงแอนโทนี่ เรสเตลลี อธิการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในวจนพิธีกรรม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และตัวแทนนายกสมาคมศิษย์เก่าร่วมยินดีในโอกาสคริสต์มาส มีกิจกรรมการจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนักเรียน พร้อมกับการแสดงดนตรีจากบรรดานักเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ทำการแสดงการบังเกิดของพระกุมารเยซู ให้คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียน ของวิทยาลัยฯ