19 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันผู้ปกครอง

 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันผู้ปกครองขึ้นเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกัน นำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆของวิทยาลัย ในวันเดียวกันนี้ผู้ปกครองยังสามารถสอบถามข้อมูลของลูกๆจากคุณครูที่ปรึกษา และร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆ ที่รับเกียรติบัตร เรียนดี ประพฤติ ทำงานดี รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาของนักศึกษา ปวส.อีกด้วย