วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำหรับนักเรียน ปวช. 1

เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิต ความมีระเบียบ ความสามัคคี ความอดทน และรู้จักการสังเกต ในแบบฉบับของวิชาลูกเสือวิสามัญ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิก