นักเรียน ปวช. 2 และ 3 สาขาวิชาไฟฟ้า เดินทางไปดูงานวันนักประดิษฐ์ THAILAND INVENTORS'DAY ณ. ไบเทค บางนา