วันที่ 31 มกราคม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู เพื่อแสดงขอบคุณ ความกตัญญูรู้คุณ

ต่อคุณพ่ออธิการของเรา คุณพ่อ แอนโทนี เรสเตรลี ที่เปรียบดังคุณพ่อบอสโก ในปัจจุบัน ในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก