วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ จ.สงขลา

และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 11 คน โดยการนำของ อ.เกรียงศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากการแข่งขัน "จรวดกู้ชีพ" ในวันวิชาการโรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก