วันที่ 10 มกราคม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ร่วมกับศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรีได้ทำการทดสอบวิชาคำสอน

ในหัวข้อเรื่องของพระคัมภีร์ของนักบุญยอห์น