วันที่ 9 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรม "วันผู้ปกครอง" ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร

และเป็นวันที่คณะผู้ใหญ่ นำโดย บาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , คุณวุฒิภัทร อ่อนดี นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะครู ได้มีโอกาสมาพบปะซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. และปวส. ที่ได้รับเกียรติบัตร เรียนดี ประพฤติดี ปฎิบัติงานดี และนักศึกษา ปวส.ที่ได้รับทุนเรียนดีในอีกด้วย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก