วันที่ 11 ตุลาคม 62 วิทยาลัยของเรา ได้ต้อนรับ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลาย จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา

ที่มาสัมผัสประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงทางด้านงานช่าง เพื่อเป็นการจุดประกายศักยภาพในตัวตน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก