พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 2043

ผู้ตั้งนักบวช “คณะซาเลเซียน

ยอห์น บอสโก (ดอนบอสโก หรือ ยวงบอสโก) เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815 (พ.ศ. 2358) ที่ตำบลเบ๊กกี ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ท่านกำพร้าบิดาเมื่ออายุได้ 2 ขวบ ยอห์นไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเหมือนเพื่อนทั่ว ๆ ไป แต่คุณแม่มาร์การีตาเห็นความสนใจใฝ่รู้ จึงหาทางเพื่อให้ยอห์นได้เรียน ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความอดทนแม้ต้องลำบากเพียงใดก็ตาม ยอห์นได้บวชเป็นพระสงฆ์ ได้สละทุ่มเทชีวิตเพื่อเยาวชนที่ยากจน ท่านได้เริ่มกิจการด้วยการรวบรวมเยาวชนที่เร่ร่อน ที่ทำงานก่อนวัยอันควร เนื่องด้วยภาวะสงคราม เพื่อ  มิให้ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ แม้จะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อ เพราะท่านเข้าใจดีว่า หากเยาวชนเหล่านั้นขาดการดูแลเอาใจใส่ ไม่มีใครอบรมสั่งสอน ไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้ว พวกเขาอาจต้องจบชีวิตในที่คุมขังเป็นแน่ คุณพ่อรับเด็กเร่ร่อนมาอยู่กับท่าน ให้ความเอาใจใส่ ติดตาม ทำให้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท่านจึงหาวิธีสร้างอนาคตให้พวกเขาโดยการเปิดสอนพิเศษในเวลาเย็น เปิดฝึกสอนอาชีพ ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนอาชีวะ งานที่ท่านได้กระทำทั้งหมดได้มอบ หมายให้อยู่ในความดูแลของนักบุญฟรังซิส เดอซาล (Francis de Sale) เพราะนักบุญองค์นี้เป็นผู้มีใจอารี มีเมตตา สุภาพอ่อนโยน และมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะแก่การผูกใจเด็กให้มีความรู้สึกรักใคร่ เหมาะแก่การชักนำให้เด็กเป็นคนดี ด้วยเหตุนี้ นักบวช “คณะซาเลเซียน” (Salesian) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเยาวชน

ท่านได้สิ้นใจเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี แต่กิจกรรมต่าง ๆ ของท่านยังคงต่อเนื่องมาโดยทางคณะนักบวชซาเลเซียนและกลุ่มอื่น ๆ ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ ท่านได้รับสมญานามว่า “บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน” (Father of the Young)