9 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ประจำปีการศึกษา 2562

นำโดยบาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ภราดาสารพัน แคเซอ ผู้จัดการ คณะครู นักเรียน ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระแม่ของแผ่นดิน อีกทั้งยังส่งสเสริมให้นักรียนได้แสดงรวามกตัญญูกตเวทีต่อมารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีตัวแทนคุณแม่ 2 ท่าน ได้พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกๆ และวันเดียวกันนี้ลูกๆ ก็ได้ร้องเพลงมอบให้ตัวแทนคุณแม่ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก