วันที่ 26 ก.ค. 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 ก.ค. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยทางวิทยาลัย นำโดยบาทหลวงบาทหลวงแอนโทนี เรสเตลลี อธิการ บาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ภารดาสารพัน แคเซอ ผู้จัดการ พร้อมกับคณะครู และนักเรียนร่วมถวายพระพร