วันที่ 12 ก.ค. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเหล่าจิตอาสานักศึกษาวิชาทหาร

ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยมีทั้งนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี และคุณครูร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย