เช้าและบ่ายวันที่ 26 มิถุนายน ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหาร