ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้มีวจนพิธีกรรมในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อบอสโก

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563