วันที่ 4 มกราคม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง นำโดยคณะผู้ใหญ่ คณะครู ร่วมร้องเพลง

ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 19:00 น. คณะผู้ใหญ่หมู่คณะบ้านดอนบอสโก ร่วมกับซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู และนักเรียนประจำ ได้จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สมโภชคุณพ่อบอสโก

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้มีวจนพิธีกรรมในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อบอสโก

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระดับ ปวส.